Relatert informasjon

I Presenters ønsker vi å samle personer som jobber med utvikling og forskning innen et bestemt tema. Ordet Hub brukes oftest i dataverden om en enhet som brukes til å koble sammen flere datamaskiner i et nettverk, altså et nettverksnav for å få dem til å kommunisere med hverandre. Vi har lånt navnet derfra, og vi kaller det Presenter-prosjekthub, eller P-prosjekthub. 

Vi mener at samfunnet og de som står utenfor skole og arbeidsliv er tjent med full åpenhet og tilgjengelighet om hva vi vet og positive effekter av tjenester. Men samfunnet trenger også å vite hva vi ikke vet,  hvilke tjenester vi mangler dokumentasjon for eller tjenester som har vist motsatt effekt av det som var ønsket.

«Ofte er det lite utveksling mellom prosjekter, fagpersoner og forskere, og mange bruker forskning for å argumentere for egne meninger eller «sin syke mor». I Presenter mener vi at forskning skal være åpen, tilgjengelig, og debattert, uansett.»

Lite utveksling gjør at en ikke får bygget tilstrekkelig på andres erfaringer og kumulative kunnskap om et tema. En får heller ikke diskutert mer om hva vi ikke vet, og hvordan området bør angripes fremover for å oppnå best mulig tilbud og løsninger til beste for samfunn og befolkningen. Et annet viktig tema å diskutere er om det vi har forskning på er tilstrekkelig for å endre tjenestetilbud eller politikk. Det bør alltid være flere gode studier som vi ser det samme, før forskning får slike konsekvenser.

Vi har per i dag hub innen temaene:

  • Unges deltagelse og frafall fra skole og arbeidsliv
    • Les mer om vårt arbeid med temaet her
    • Les mer og meld deg på neste prosjekthub her
  • Raskere tilbake – tilbakeførings-programmer for sykemeldte
    • Les mer om vårt arbeid med temaet her
    • Les mer og meld deg på neste prosjekthub her