Kunnskapstranslasjon er en strategi for å kunne oversette og implementere forskning til praksis, arbeidsliv og politikk, og har fått stor oppmerksomhet og tilslutning internasjonalt. Dette kurset er laget for å gi deg en enklest mulig og praktisk rettet innføring i temaet.

Lansering: Kurset blir lansert 1. februar 2018. Sikre deg en plass allerede nå!

Meld deg på kurset her

Omfang: Dette minikurset går over 10 dager, og inneholder 5 e-leksjoner med tekst og bilder. Etter at kurset er slutt får du kursbevis, samt en e-bok i PDF som inneholder alle leksjonene som du kan skrive ut.

Pris: 1490,-

Kursets organisering

Organisering:  Kurset er organisert som et minikurs med 5 leksjoner, som blir sendt til deg per epost over 10 dager.

Type kurs: Et Presenter-minikurs er et kurs med e-leksjoner med tekst og bilder, der du får gjennomgått ett tema om gangen. Under hver leksjon finnes det et kommentarfelt, der kursdeltagerne kan diskuterer relevante spørsmål som blir stilt, eller at de deler egne erfaringer. Leksjonene blir sendt til deg per epost, og du kan lese og gjennomgå disse akkurat når det passer for deg.

Arrangør: Presenter.

Faglig ansvarlig: Professor i arbeidshelse Randi Wågø Aas 

Meld deg på kurset her

Noe for deg?

Kurset er åpent for alle som ønsker å jobbe mer kunnskapsbasert, som for eksempel aktører og beslutningstakere innen helsetjenesten, NAV, barnehage, skole, barnevern, arbeidsliv, myndigheter, politikk og media, eller for deg som bare rett og slett synes dette er interessant?

Kanskje lurer på om din kunnskap, eller de metoder du bruker har støtte i forskning? Du har kanskje ønsket å vite mer om forskning, og lurt på om forskning kunne gjort tilbudet ditt til elever, pasienter eller brukere bedre?

Eller du jobber som journalist eller innen kommunikasjon og presenterer resultater fra forskning, og lurer på om du angriper denne kunnskapen på en hensiktsmessig måte, i forhold til utvalg av studier, bearbeidingsgrad, presentasjonsmåter og -kanaler?

Eller du jobber med planlegging, prioritering og beslutninger i politikk, tilsyn eller hos myndighetene, og ønsker å få mer innsikt i hvordan en kan lettere kan implementere forskning innen praksis og politikk?

Litt om kunnskapstranslasjon

Det har vært investert mer i å utvikle forskningsbasert kunnskap, enn på å se hvordan forskning kan omsettes og implementeres i samfunnet. Dette antas i litteraturen å være en av grunnene til at forskningsbasert kunnskap anvendes i mindre grad enn hva potensialet skulle tilsi. Studier har vist at veien fra ny kunnskap til samfunnsendringer er tilfeldig og uforutsigbar, men også langsom. Det kan ta flere tiår før ny forskningsbasert kunnskap er implementert eller integrert i praksis og politikk.

Kunnskapstranslasjon, eller Knowledge Translation er et voksende internasjonalt felt som har fått stor oppmerksomhet i mange land. Vi er tett på en rekke miljøer innen Knowledge Translation og Implementation Science internasjonalt, så i dette kurset vil vi presentere mye nyttig lærdom hentet fra erfaringer gjort i andre land, men også i Skandinavia. Studentene vil med andre ord bli kjent med den internasjonale forskningsfronten.

Les også blogginnlegget: Hva er kunnskapstranslasjon?

Meld deg på kurset her