Relatert informasjon

P-Tjenesteinnovasjon består av prosesser der vi bruker forskning sammen med erfaring for å skape bedre og nye tiltak, metoder eller verktøy. Det kan også handle om implementering av forskning i praksis, politikk eller media. En slik prosess kan bestå av flere faser, men felles for alle aktiviteter innen Tjenesteinnovasjon i Presenter er at:

  • innovasjonen bygger på kunnskap fra forskning
  • alle som skal bruke innovasjonen deltar i prosessen