Relatert informasjon

P-Databank har som formål å bidra til å samle mer og bedre data fra ulike tjenestetilbud. Bedre data vil gi mer forskning på tjenestene, og derved bedre dokumentasjon av effekter og nytteverdien disse har. Vi samler ikke bare data som måler effekter på individnivå, men ser også hvordan tjenestene er fundamentert, organisert, koordinert og implementert. Vi ser også på hvilke tjenester som iverksettes. Les mer her.

Målgruppe: De vi retter oss mot er de som tilbyr tjenester til unge, uføre, sykemeldte og ulike risikogrupper for frafall fra skole og arbeidsliv. Det kan være tjenester fra offentlig sektor som Nav og helsetjenesten, fra  frivillig-, privat- og sosial entreprenør sektor.  Be om informasjonsmateriell om P-Databank på kontaktskjemaet her