Relatert informasjon

Som samfunn opplever vi et «deltagelsesproblem» som må løses bedre enn i dag. Alt for mange står utenfor skole og arbeidsliv. Presenter jobber for flere kunnskapsbaserte beslutninger for derigjennom å øke deltagelse i skole og arbeidsliv. Det finnes mye forskning om hvilke tiltak som er effektive i forhold til å redusere dette frafallet, men denne kunnskapen er i dag lite tilgjengelig, sjeldent i bruk og ikke nok implementert i praksis, politikk og arbeidsliv.

Presenters konsept er altså å gjøre forskning mer tilgjengelig og debattert, slik at vi løser deltagelsesproblemene bedre. Forskning bør være en større del av beslutningsgrunnlaget som bidrar til økt forståelse for deltagelsesproblemet. Dette gjelder både på individ, organisasjon og samfunnsnivå.

P’n i vår logo, bilder og navnet står for Presenter, men aller mest for det Presenter jobber for å oppnå! P står for Participation!

Men, det handler ikke bare om tilgjengeliggjøring av forskning. Forskning må også oppleves fornuftig. Presenters oppdrag er derfor formulert i slagordet «Making Sense of Science». Å gjøre forskning fornuftig og brukbar kan ikke skje i et lukket rom, der alle tenker likt. Derfor er Presenter organisert som et nettverk av de som trenger forskningsbasert kunnskap i politikk, praksis og arbeidsliv, fra media og fra forskning. Sammen skal vi gjøre forskningen mer synlig, lettere å forstå og bruke når viktige beslutninger skal tas i samfunnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *