2015

Publikasjoner 

Filmer/videoer

Tegnefilm om hvordan vi utfører effektforskning (film på norsk og engelsk). Se den her

Vitenskapelige artikler

Aas, Randi Wågø; Raanaas, Ruth Kjærsti; Shaw, Lynn (2015) Guest Editorial: Unifying and diversifying workplace-based efforts for promoting health and preventing disability. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation; 53, 3-7. Les her

Haveraaen, Lise; Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Aas, Randi Wågø. Do psychological job demands, decision control and social support predict return to work three months after a return-to-work (RTW) programme? The rapid-RTW cohort study. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation

Skarpaas, Lisebet Skeie; Ramvi, Ellen; Løvereide, Lise; Aas, Randi Wågø. Maximizing work integration in job placement of individuals facing mental health problems: Supervisor experiences. Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation (In press)

Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Sveen, Unni; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø. The first six years of building and implementing a return to work service for patients with acquired brain injury. The rapid-return-to-work-cohort study. BMC Health Services Research (under review)

Aas RW; Haveraaen L; Brouwers E; Skarpaas LS. Who among patients with Acquired Brain Injury returned to work after occupational rehabilitation? The Rapid-Return-to-Work-Cohort-study. Disability and rehabilitation (under review)

Konferansebidrag

Skarpaas, Lisebet Skeie; Berg, John Erik; Ramvi, Ellen; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø. Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie. Return-to-work-konferansen, Trondheim; 23.-24.11.2015

Masteroppgaver

Berg, Anniken (2015) Raskere tilbake til arbeidslivet. En studie av koordinering av tilbakeføringsintervensjoner i forbindelse med sykefravær i Norge. NMBU. Veileder: Lisebet Skeie Skarpaas.

Tou, Randi Thorsen (2015) Frykt for at helseplagene skyldes alvorlig sykdom. En kohortestudie blant sykmeldte som har deltatt i behandlings- og rehabiliteringstilbud fra NAV og helseforetakene. Master i helsevitenskap, Universitet i Stavanger. Veileder: Randi Wågø Aas

Christiansen, Thea (2015) Sammenheng mellom motivasjon og tilbakeføring til arbeidslivet for deltakere i Raskere tilbake ordningen. NMBU. Veileder: Lisebet Skeie Skarpaas.

Nordaune, Kristin (2015) Alkoholsituasjoner i norsk arbeidsliv. En kvalitativ studie av seks norske bedrifter. Master i helsevitenskap, Universitet i Stavanger. Veileder: Randi Wågø Aas.

Sigurdadottir, Unnur Ask (2015) Alkoholrelatert sykefravær – en systematisert kunnskaps-oppsummering. Master i helsevitenskap, Universitet i Stavanger. Veileder: Randi Wågø Aas.

Bacheloroppgaver

Tosic, Sahmir & Nyhus, Caroline Aas (2015) Hva kan være årsakene til unges frafall fra videregående? – en intervjustudie blant unge i alderen 16-19 år. Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder: Randi Wågø Aas.

Haug, Marie Austad & Skaugseth, Andrea Valderhaug (2015) Unges frafall i videregående skole. Hva oppfatter lærere og elever som mulige årsaker for høyt frafall blant unge i videregående skole? Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder: Lisebet Skeie Skarpaas.

Corneliussen, Kristina Olsen & Ciftci, Berivan Hamide (2015) Innvandrerungdoms frafall fra skole. En intervju-undersøkelse blant elever og lærere. Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder: Randi Wågø Aas.

Paulsen-Johansen, Lene & Holtzschwartz, Ellen (2015) Hva er årsakene til at unge faller ut av videregående skole? Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder: Randi Wågø Aas.

Lystad, Thomas & Angeltvedt, Kjetil Foss (2015) Effektive tiltak mot frafall i videregående skole. Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder: Lisebet Skeie Skarpaas.

Haugland, Aleksander & Grøndahl, Stine (2015) Ergoterapi og årsaker til frafall i videregående skole. Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder: Lisebet Skeie Skarpaas.

Kjeldsberg, Kristine & Bromseth, Bendik (2015) En kvalitativ studie: Unges frafall fra arbeidslivet. Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder: Randi Wågø Aas.

Holm, Kine Therese og Odden, Kristine (2015) Unges frafall fra arbeidsliv – Hvordan muliggjøre for aktivitet og deltakelse. Høgskolen i Oslo og Akershus. Veileder: Lisebet Skeie Skarpaas.