Relatert informasjon

Presenters grunnlegger Randi Wågø Aas fikk ideen til Presenter allerede i 2006. Hun erfarte at forskningen som fantes i liten grad ble brukt når beslutninger skulle tas om hvilke tjenester som skulle tilbys til sykmeldte.

Her er hennes historie:

Presenters grunnlegger Randi W. Aas

Presenters grunnlegger Randi W. Aas

«Jeg har forsket på sykefravær og uførhet i 15 år, og da spesielt på hvilke tiltak som har vist effekt, hvordan tiltak kan implementeres i nye settinger og også hva tiltakene egentlig går ut på.

Å være forsker innebærer å produsere en mengde papirer, side opp og side ned, men også gi media informasjon når nye resultater er klare. Forskning vekker jo noe oppmerksomhet når nye resultater blir kjent. Pressen skriver om det, noen leser litt, vi får noen telefoner, men så blir det stille. Neste gang vi frigir resultater skjer det samme. Jeg ble gradvis mer og mer frustrert over at det var som om at vi som samfunn ikke visste noen ting fra før, når ny forskning ble kjent. Vi begynte på nytt, og på nytt.

Jeg ble oppgitt over at relevant forskning ikke lå på bordet og ble integrert når viktige beslutninger skulle tas av politikere, i Nav, i helsetjenesten, men også i skole og arbeidsliv. Ny innsikt fikk ikke konsekvenser. Problemet var fundamentalt, og jeg ble mer og mer sikker på at forskningen var den mest skyldige. Jeg bestemte meg for at jeg ikke bare kunne fortsette å bruke all tid til forskning og skrive vitenskapelige artikler for andre forskere før jeg prøvde å bidra til at samfunnet kunne nyttiggjøre seg forskningen bedre. 

En av mine krampaktige tiltak i en tidlig periode var å reise rundt å holde ukeskurs i evidensbasert praksis, helt til jeg opplevde at det ga liten eller ingen effekt.

Etterhvert fikk jeg en «luftig», ja mange vil mene en krevende idé. Ideen fikk navnet Presenter, og handlet om å bygge en innovativ bro-konstruksjon som ingen hadde sett maken til. Og «broen» er jo en kjent metafor innen «knowledge-transfer» feltet internasjonalt, så den fungerte godt som bilde. Denne broen skulle være mellom forskningen og beslutningstakere i praksis, politikk, skole- og arbeidsliv. Broen skulle ha to motsatte løp, være kun for gående og ha nydelige utsiktspunkt på midten, der det ble servert musikk, humor, poesi og kunst. Her kunne en da i fine omgivelser stå å betrakte samfunnslandet og forskningslandet under ett, snakke om det en så, og bygge felles innsikt og løsninger.

Ideen og konseptet ble først prøvd ut som et konsortium innen akademia under navnet PreSenter, med noen positive erfaringer. Mer langsiktig ble dette et forsøk uten særlig hell. 

Mens jeg jobbet i USA hørte jeg for første gang om sosialt entreprenørskap (SE). Som gammel gründer så jeg fordelen med entreprenørskaps-modellen, bærekraftighet og skalering. Presenter ble designet som et SE der og da i Pennsylvania, og formelt registret 1. oktober 2013, når jeg kom hjem til Norge. Der ble jeg også kjent med nye teknologiske muligheter som ga flere ideer til hvordan vi kunne kommunisere og implementere forskningsbasert kunnskap. Blant annet deltok jeg på mine første webinar i USA. Kanskje var timingen for Presenter mer riktig enn den var i 2006 da ideen kom, tenkte jeg?

Da Presenter ble nyregistrert flyttet vi inn i innovasjons-miljøet på Ipark i Stavanger. Dette valget skulle vise seg å bli svært viktig. Fra 2015 ble vi også en del av Samfunnssentralen i Stavanger, et miljø for sosiale entreprenører som er skapt av investorselskapet TD Veen. Vi søker nå etter flere samarbeidspartnere som satser på sosialt entreprenørskap og innovative samfunnsløsninger. 

Nå jobber vi med å videreutvikle og gjøre broen mellom samfunn og forskning solid, behovsforankret og nytenkende. Vi har allerede med en stor og super gjeng i og rundt Presenter, så jeg kjenner jeg gleder meg til at vi skal kunne bidra mer til å gjøre en forskjell for de som står utenfor skole og arbeidsliv!» 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *