Relatert informasjon

I Presenter ønsker vi å realisere ambisjonen «Making Sense of Science» sammen med aktører fra praksis, arbeidsliv, politikk og media. I Presenter jobber vi alltid sammen med andre, og bygger derfor et stadig større nettverk som vi har kalt Presenter Plenum. Ordet plenum betyr at forsamlingen er fulltallig og at alle er representert. «Alle» er for oss de som på ulike måter er opptatt av eller jobber med deltagelsesutfordringer i samfunnet.

En rekke samfunnsproblemer trenger forskning for å kunne løses på en best mulig måte. Når vi tar beslutninger om hvilke tiltak som skal tilbys unge, sykmeldte og uføre, for eksempel er det avgjørende at også forskningen inngår i beslutningsgrunnlaget, og ses i lys av andre former for kunnskap. Når noen i vår nærhet får en deltagelsesutfordring ønsker vi at det skal tilbys tiltak som er godt dokumenterte. Derfor angår det oss alle at forskningsbasert kunnskap er tilgjengelig og debattert.

Les mer om hvordan du kan delta.

Helt konkret jobber vi gjennom tematisk avgrensede kompetanseprosjekter. Der genererer vi kunnskap til nye produkter og tjenester, eller til formidling og utdanning i relasjon til de som trenger slik kunnskap. Der tar vi tak i det som ofte omtales som The Know-Do-gap. Kompetanseprosjektene gjennomføres i tre hoved-sykluser som kan komme delvis parallelt:

  1. hva-er-behovet-syklusen der vi kartlegger samfunnet eller praksisfeltets behov for forskningsbasert kunnskap.
  2. hva-vet-vi-syklusen der vi gjør systematiske kunnskapsoppsummeringer for å se hva forskning har vist.
  3. hva-gjør-vi-med-det der vi gjennomfører innovative prosesser og utvikler produkter og tjenester med formål å implementere forskning i samfunnet.

Ett eksempel: Først definerer vi temaet vi skal jobbe med, for eksempel «Unges frafall fra arbeidslivet». Så drøfter vi temaet med praksis, skole, politikere og ser hva kunnskapsbehovet innen feltet er. Så bemanner vi prosjektet med fagpersoner, forskere, studenter fra ulike fagmiljøer. Deretter gjør vi opp kunnskapsstatus og eventuelt tetter vi noen kunnskapshull. I hele prosessen jobber vi tett med brukerne av kunnskapen. Så jobber vi med å omforme og oversette forskningen, med innovasjon og med utvikling av programmer, metoder, verktøy og innovative måter å formidle forskningen på. Dette er Presenters tjenester.

Les om våre kompetanseprosjekter her.

Les mer om våre tjenester her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *