Vitenskapelige artikler

Eksperters synspunkt på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie.

Les mer

Job demands and decision control predicted return to work: the rapid-RTW cohort study.

Les mer

Do psychological job demands, decision control and social support predict return to work three months after a return-to-work (RTW) programme? The rapid-RTW cohort study.

Les mer

Rapporter

Raskere tilbake: organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte.

Les mer

Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere tilbake ordningen. En Delphi-studie i to runder.

Les mer

Konferansebidrag

Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie.

Les mer

Do job demands, decision control and social support predict return to work after occupational rehabilitation? The Rapid-Return-to-Work-study. 

Les mer

Having a coordinator during rehabilitation promoted return to work. The Rapid-RTW Cohort study. 

Les mer

The presence of valued leadership qualities predicted return to work in sick-listed workers. 

Les mer

Experts’ opinions about needed changes in return to work services in Norway. The Rapid-Return-to-Work study. 

Les mer

Do having a coordinator impact the contact frequency with stakeholders? The Rapid-RTW Cohort study. 

Les mer

Is provision of a coordinator associated with return to work? The Rapid-RTW cohort study. 

Les mer

Kritisk vurderte studier

Høye krav og liten grad av kontroll forsinker tilbakeføring.

Les mer

Psykososialt arbeidsmiljø påvirker tilbakeføring etter Raskere tilbake-tilbud.

Les mer

Masteroppgaver

Haveraaen, L. Psychosocial work characteristics and return to work after occupational rehabilitation. UiS, 2013

Christiansen, T. Sammenheng mellom motivasjon og tilbakeføring til arbeidslivet for deltakere i Raskere tilbake ordningen. NMBU, 2015

Les mer

Berg, A. Raskere tilbake til arbeidslivet. En studie av koordinering av tilbakeføringsintervensjoner i forbindelse med sykefravær i Norge. NMBU, 2015

Tou, R. Frykt for at helseplagene skyldes alvorlig sykdom. En kohortestudie blant sykmeldte som har deltatt i behandlings- og rehabiliteringstilbud fra NAV og helseforetakene. UiS, 2015