Den 1. november 2016 starter nettkurset i Kunnskapstranslasjon. Her vil du lære om hvordan du lettere kan oversette og ta i bruk forskning relevant for egen jobbhverdag. Studiet er utviklet av Høgskolen i Oslo og Akershus og Presenter. 

Noe for deg?

Kurset er åpent for aktører og beslutningstakere innen helsetjenesten, Nav, barnehage, skole, barnevern, arbeidsliv, myndigheter, politikk og media, eller for andre som bare rett og slett synes dette er interessant.

Kanskje lurer på om din kunnskap, eller de metoder du bruker har støtte i forskning. Du har kanskje ønsket å vite mer om forskning, og lurt på om forskning kunne gjort tilbudet ditt til elever, pasienter eller brukere bedre.

Eller du jobber som journalist eller kommunikasjonsrådgiver og presenterer resultater fra forskning, og lurer på om du angriper denne kunnskapen på en hensiktsmessig måte, i forhold til utvalg av studier, bearbeidingsgrad, presentasjonsmåter og -kanaler.

Eller du jobber med planlegging, prioritering og beslutninger i politikk, tilsyn eller hos myndighetene, og ønsker å få mer innsikt i hvordan en kan lettere kan implementere forskning innen praksis og politikk.

Meld deg på kurset her

Les reportasjen: Nytt studium om hvordan bruke forskning i arbeidet

Kursets organisering

Organisering:  Kurset er organisert som nettkurs, eller er det vi kaller en MOOC. Dette er det første poenggivende kurset som arrangeres i emnet i Norden.

Arrangører: Presenter og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Faglig ansvarlig: Randi Wågø Aas, PhD.

Kurs-ledere: PhD-stipendiatene Lisebet Skeie Skarpaas, Lise Haveraaen og Mikkel Thørrisen, og Randi Wågø Aas, PhD.

«Du kan se på videoforelesninger og annet materiale når det passer deg, fra din egen pc.» 

Pensum: Litteraturen i kurset er på cirka 500 sider, der 100 av disse velges av deg innen et relevant område. Det meste av litteraturen er på norsk og engelsk. Den engelske litteraturen kan stort sett lastes ned fra nettet. Vi gir dere lenker til dette formålet.

Eksamen:Studentene skriver 10 siders oppgave. Oppgaven er en plan for et kunnskapstranslasjonsprosjekt. Den vil handle om hvordan forskning kan oversettes og/eller implementeres i egen arbeidshverdag eller interessefelt. Denne jobbes det med i hele kurset. Du melder deg opp til eksamen etter at du har meldt deg på kurset. Hvordan får du vite etter at du har meldt deg på. Kurset er åpent, så det er også mulig å følge kurset uten å ta eksamen. Du vil da få kursbevis.

Nivå og omfang: Kurset er på masternivå, gir 10 studiepoeng og går over 10 uker.

«Når våren kommer har du oppnådd 10 studiepoeng på masternivå, og det hjemmefra.»

Opplegg: Lære-materialet består av videoforelesninger, ulike nettressurser, webinar (seminar på nett), litteraturstudier og arbeid med korte oppgaver til hvert del-emne.

Meld deg på kurset her

Kursets struktur og innhold

Kurset er organisert som seks del-emner, der materialet legges ut på læreplattformen hver uke. Derved har du god tid til å gå gjennom hvert del-emne, på kvelder, helger, eller på dagtid. Hovedfokus i kurset er på hva du kan gjøre for å oversette kunnskap til noe som er forståelig og anvendbart i hverdagen.

Tabell: Oversikt over studiets innhold, når materialet åpnes og eksamen

KT Beskrivelse av delemner

Litt om kunnskapstranslasjon

Det har vært investert mer i å utvikle forskningsbasert kunnskap, enn på å se hvordan forskning kan omsettes og implementeres i samfunnet. Dette antas i litteraturen å være en av grunnene til at forskningsbasert kunnskap anvendes i mindre grad enn hva potensialet skulle tilsi. Studier har vist at veien fra ny kunnskap til samfunnsendringer er tilfeldig og uforutsigbar, men også langsom. Det kan ta flere tiår før ny forskningsbasert kunnskap er implementert eller integrert i praksis og politikk.

Kunnskapstranslasjon, eller Knowledge Translation er et voksende internasjonalt felt som har fått stor oppmerksomhet i mange land. Vi er tett på en rekke miljøer innen Knowledge Translation og Implementation Science internasjonalt, så i dette kurset vil vi presentere mye nyttig lærdom hentet fra erfaringer gjort i andre land, men også i Skandinavia. Studentene vil med andre ord bli kjent med den internasjonale forskningsfronten.

Les også blogginnlegget: Hva er kunnskapstranslasjon?

Meld deg på kurset her