Jobber du med voksne fra 18-67 år? Bli med å gjøre arbeidslivet mulig for enda flere, ved å øke dine ferdigheter i å gjennomføre arbeidsplassbesøk og arbeidsplassvurderinger i tråd med internasjonal forskning og beste praksis!

Meld deg på kurset 08.10.19


«Det har vært lærerikt og interessant å delta på onlinekurset, og jeg har fått mye informasjon som je g vil prøve ut i praksis.» Kursdeltaker


Kurset omhandler et kjent og internasjonalt mye brukt virkemiddel for å redusere arbeidshelse-problemer og deltagelsesutfordringer i arbeidslivet; arbeidsplassbesøk og arbeidsplassvurderinger. Arbeidsplassen er i tråd med gjeldende politiske føringer hovedarenaen for å forstå arbeidshelse, nærvær og inkludering, men også risiko og fravær. Ved å forstå arbeidssituasjonen og -relasjonene bedre, kan de mest riktige og viktige tiltakene iverksettes.

Kurset tilfredsstiller kravet til å kunne gjennomføre «Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut», et tiltak som NAV bestiller og honorerer til godkjente terapeuter i Norge. Vi presiserer at dette gjelder kun ergoterapeuter. Norsk Fysioterapeutforbund har ikke godkjent kurset. Les mer om ordningen til NAV her.


«Takk for et lærerikt og innholdsrikt kurs. Det er definitivt sunt med litt nytenkning på dette området» Kursdeltaker


Ta kurset der du vil – når du vil:

Kurset er nettbasert og du har derfor mulighet til å se forelesninger og delta i diskusjoner der du vil – når du vil. Dette gjør det for eksempel mulig å studere samtidig som du jobber. De fleste studentene mener at denne fleksibiliteten er en klar fordel.

Kursets organisering

Organisering: Kurset er organisert som et onlinekurs.

Arrangører: Kurset er utviklet av Presenter-Making Sense of Science, og arrangeres i samarbeid med blant annet Norsk Ergoterapeutforbund.

Faglig kursansvarlig: Randi Wågø Aas er professor i arbeidshelse, og har doktorgrad fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hennes avhandling omhandlet forebyggende og rehabiliterende arbeidsplasstiltak: Workplace-Based Sick Leave Prevention and Return to Work. Exploratory Studies .

Kontakt:  team@presenter.no

Pris: 5900 NOK som inkluderer tilgang til kursplattformen i ett år.

Omfang: Kurset arrangeres som et 8 ukers kurs med 4 moduler (Se tabell under. Uke* viser hvilken uke modulen lanseres på kursportalen). Kurset er i sin helhet nettbasert slik at du kan studere der du ønsker, og når du ønsker.

Arbeidskrav: Du lager en plan for et eget arbeidsplassbesøk med en arbeidsplassvurdering, til selvvalgt type arbeidstaker(e). Denne planen lages etter en mal som du lærer i kurset, og leveres inn når kurset avsluttes. Basert på dette mottar du kursbevis.

Opplegg: Kurset tilbys på en egen kursplattform, som du har tilgang til i et helt år. Her vil du få tilgang til et rikt kursmateriell, hentet fra forskning og beste praksis. Videoforelesninger, bruk av nettressurser og Quiz er sentrale arbeidsformer. Du vil også ha mulighet til å delta i diskusjonsforum med andre deltagere. Det vil bli satt opp egne Q&A-veiledninger i en egen Facebook-gruppe, der du kan stille spørsmål til kurslederne og de andre kursdeltakerne.


«Takk for kurset, det var nyttig!» Kursdeltaker

Meld deg på kurset 08.10.19

Kursets struktur og innhold

Kurset er organisert med 4 moduler, der materialet legges ut på læreplattformen i bestemte uke. Derved har du god tid til å gå gjennom hvert del-emne, på kvelder, helger, eller på dagtid.

Tabell: Oversikt over studiets innhold.

apv-kurs-4-moduler


«Denne måten å jobbe på er svært anvendelig fordi det kan leses og jobbes med akkurat når det passer.» Kursdeltaker


Noe for deg?

Bare i Norge er det cirka 700.000 som står utenfor arbeidslivet, der cirka 100.000 er sykmeldte og cirka 300.000 er uføre. Andelen unge uføre øker, og utsatte grupper sliter med å komme inn. Fravær blir ofte svært langvarig og derved vanskelig å bryte. Vi kan hevde at vi har et deltagelsesproblem som vi bør løse bedre enn vi gjør i dag. Det er derfor behov for at flere retter oppmerksomhet mot arbeidsarenaen, for arbeid er jo som kjent den dominerende aktiviteten for voksne.

Hvis du ønsker å bidra til å redusere dette samfunnsproblemet, er dette kurset noe for deg! I kurset vil du få ny kunnskap, men også ferdigheter og kompetanse til å bidra til å forebygge helseplager og fravær, samt identifisere barrièrene for at personer kan returnere til arbeidslivet.

Målgruppe: Kursene er for deg som jobber med voksne arbeidstakere, brukere, klienter, eller pasienter, altså personer som antagelig vil kunne ha en relasjon til arbeidslivet, eller for deg som bare er interessert i dette temaet.

Spesialistgodkjenning: Vi jobber med å få kurset godkjent for flere profesjoner.

Ergoterapeuter: Kontaktperson: Anita Engeset. Kurset er godkjent som meritterende til Ergoterapeutenes spesialistgodkjennings-ordning med 120 timer, innen spesialitetene Arbeidshelse, Allmennhelse, Somatisk helse, Psykisk helse, Folkehelse, Barns helse og Eldres helse. For spesialitetene Barns helse og Eldres helse vil kurset kunne være aktuelt i relasjon til unge og eldre i overgangsfaser,- inn og ut av arbeidslivet

Meld deg på kurset 08.10.19