Om innlegget

Skrevet av:
Publisert: 31. august 2015
Oppdatert: 17. februar 2016
Kategori: Blogg

Kompetansekravet i tilbudet til sykmeldte

På 90-tallet trodde vi at det var nok å kurse folk sånn at de ble “evidensbaserte”. Bare de fikk lært litt mer om forskning kunne de ta de «riktige» beslutningene og velge de beste tiltakene. I dag vet vi bedre.

Det er nå færre som tror at den gamle oppskriften som het «Evidensbasert praksis» er nok. Jeg reiste selv rundt på mange sykehus i Norge og holdt ukeskurs i Evidensbasert praksis, helt til jeg så at det bidro til liten eller ingen endring. Dagens budskap internasjonalt er at kunnskapstranslasjon og forskning på implementering, er helt avgjørende for å lykkes med overføringen av kunnskap mellom forskning og praksis, arbeidsliv, media og politikk. Tett dialog og interaksjon mellom forskning og samfunn er nødvendig. Likedan er aktørenes medvirkning i alle faser av forskningen en forutsetning for at forskningen blir relevant og brukbar. Å tro at forskningen alene forteller oss hva som er riktig å gjøre i enhver situasjon er også heldigvis passé. Hvordan forskning kommuniseres ute i samfunnet er også noe som krever oversettelse og nytenkning.

Dette er dagens oppskrift. Dette er også hovedkonseptet i nettverksorganisasjonen Presenter. Presenter har tatt fatt på et stort og ambisiøst oppdrag, formulert gjennom slagordet: Making Sense of Science.

Men hva betyr egentlig ordet kunnskapstranslasjon, eller «Knowledge Translation»? Jeg skal spare dere for de ulike definisjonene som brukes i forskningslitteraturen. Vi har gått gjennom internasjonal litteratur og det verserer mange varianter. Mer bekymringsfullt er det kanskje at begrepet aller oftest brukes som fyndord på festtale-vis. Det er blitt et moteord. Kunnskapstranslasjon handler helt enkelt om at mye av forskningen trenger en omhyggelig oversetting og bearbeiding for å bli anvendbar ute i samfunnet. Og dette er ikke noe som kan gjøres når forskerne er ferdige med sitt. Nei, denne prosessen bør starte før forskningen er i gang. Slik oversettelse innebærer en rekke ulike metoder slik at forskningen ikke bare fremstår som ord i rapporter og artikler, men tar form som nye og bedre tjenester, metoder, programmer, produkter, politikk, retningslinjer, sjekklister, innsiktskart, pålitelige kartleggingsverktøy, verdier, guider, søkeplattformer med mer. Altså noe som passer inn i hverdagen til helsefolk, Nav-folk, innkjøpere, HR-folk, ledere og politikere, for å nevne noen som trenger forskning i sin hverdag, som de selv opplever fungerer ut fra de rammene de jobber i.

I Presenter kaller vi det for «Samfunnsklar forskning». 

Hvis vi sammen skal lykkes med ambisjonen «Making Sense of Science», trenger fremtidens forskere ferdigheter i å gjøre forskningen samfunnsklar. Vi er derfor veldig fornøyde med at den første mastermodulen i Kunnskapstranslasjon i Europa, så langt vi vet vil starte opp før påske 2016. Presenter tok dette initiativet for noen år siden og Høgskolen i Oslo og Akershus er valgt som vår hoved-samarbeidspartner. Modulen er for alle typer forskere, fra alle typer profesjoner og fag, altså helt i tråd med Presenters visjon. Den tilbys som en såkalt MOOC (Massive Open Online Course), så det betyr ikke noe hvor du fysisk befinner deg. Du kan studere Kunnskapstranslasjon samme hvor du er eller vil være.

Kunnskapstranslasjon er imidlertid ikke nok, selv om de mest brukte definisjonene også inkluderer implementeringsprosessen. Forskning på denne implementeringsprosessen kalles imidlertid «Implementation Science», og er et voksende fagfelt internasjonalt. Selv om et tiltaksprogram har gitt god effekt i en sammenheng, viser en rekke studier at det mange ganger er enda viktigere hvordan programmet implementeres, enn hva tiltakene går ut på. Dette sier oss at forskningen fremover må dreies fra å være kun opptatt av å avdekke effekt, til å bli mer opptatt av å omsette, overføre og implementere kunnskap.

Presenter har tatt mål av seg til å bli en viktig bidragsyter innen Kunnskapstranslasjon. Å kvalifiseres for fremtiden handler om å ha ferdigheter innen brukerinvolvert kunnskapstranslasjon og impementeringsforskning, der praksis klargjøres og er motiverte for å implementere forskningsbasert kunnskap. Parres kunnskapstranslasjon med tjenesteinnovasjon begynner vi å nærme oss der morgendagens forskningsagenda bør være.

Der vil jeg være, – vil du?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *