Driver dere et tjenestetilbud og ønsker å vite mer om hvilke resultater dere oppnår? Vi retter oss mot dere som driver tjenestetilbud til personer som har utfordringer med å delta i skole og arbeidsliv. Det kan være risikogrupper, ungdom som holder på å falle ut fra skolen, sykmeldte, uføre eller grupper som ikke kommer inn i arbeidslivet.

Presenters databank er opprettet for at vi skal få mer og bedre data fra ulike tjenestetilbud, slik at vi kan vite mer om resultatene av slike tjenester. Å måle resultater av eget tilbud kan være vanskelig på mange måter. Vi anbefaler ikke å forske på seg selv.

Slik foregår prosessen: 

  1. Dere tar kontakt med oss via kontaktskjemaet og ber om et pristilbud på Presenters databank for å samle data fra deres tilbud. Fortell oss litt om hvilket tilbud dere driver, og til hvem. Hvis dere har en nettside vil vi gjerne ha en link til denne.
  2. Vi sender dere en brosjyre om Presenters databank og et skjema om hva som kan måles. Dette er som en “smørbrødliste”.
  3. Dere krysser av for hva dere ønsker å vite om deres tjenestetilbud, og også hvilke spesielle behov dere har som ikke dekkes i våre standardskjemaer.
  4. Vi sender et pristilbud som dekker arbeidet vårt med å legge til rette for datainnsamling i deres tjenestetilbud. Presenter er en ideell organisasjon så vi beregner ikke overhead på våre priser.
  5. Dere tar stilling til tilbudet og velger om dere vil bestille tjenesten Presenter databank.

Dette er hva som må til for å samle data fra tjenester til forskningsformål:

  • Utvikle og teste ut elektronisk spørreskjema.
  • Utvikle informasjonsbrev og samtykkeskjema som dere gir til deres pasienter/brukere, der de kan samtykke i å delta med sine opplysninger.
  • Søke om etisk godkjenning av datainnsamlingen og alle redskapene, slik at det er lov å bruke dataene til forskningsformål.
  • Søke om å ha personregister til forskningsformål, med personidentifiserbare opplysninger.
  • Tilby dere opplæring om hvordan dere tar i bruk opplegget som er utviklet og skreddersydd for dere.

Vi bruker mest mulig standardiserte instrumenter, der både gyldighet, pålitelighet og sensitivitet er testet. Dette gjør at vi får data som en kan stole på og som holder en forskningsmessig publiserbar kvalitet. Vi kan også koble nasjonale registerdata til de dataene dere samler inn.

Når dere har samlet nok data kan de analyseres og presenteres som forskningsresultater. Vi har mange forskere, master-studenter og doktorgradsstudenter som er tilknyttet Presenter, og som kan skrive artikler eller oppgaver fra deres tjenestetilbud. Dette får dere vite mer om i informasjonsmaterialet vi sender til dere. I og med at vi får data fra mange tjenestetilbud er det også mulig å se eget tilbud i relasjon til andres tilbud, forutsatt at tjenestene er sammenlignbare.