Det er flere måter du kan delta i Presenters nettverksorganisasjon:

Bli partner: Vi ønsker oss flere partnere som vil støtte Presenters arbeid, slik at vi kan rekke mer og nå ut til flere. Støtten kan omhandle økonomiske midler, personellressurser, lokaliteter og/eller kompetanse. Økonomisk støtte kan for eksempel være en engangsstøtte, eller et fast årlig beløp som dere selv velger. Dere kan også velge å øremerke midler til helt konkrete temaer, kompetanseprosjekter eller tjenester dere spesielt brenner for. Hva dere ønsker til gjengjeld, diskuterer vi i hvert enkelt tilfelle. Er dere interessert, fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt.

Dette er våre nåværende partnere.

Sammen skal vi gjøre forskningen mer synlig, lettere å forstå og bruke når viktige beslutninger skal tas i samfunnet.

Bli deltager i Presenter Plenum: Presenter er en byggeplass Vi ønsker at mange skal dele Presenters ambisjon: “Making Sense of Science”. Derfor inviterer vi dere som deler ambisjonen om å bli med i Presenter Plenum. Da får du tilsendt en Plenumsdeltager-kopp. Du viser at du støtter ambisjonen ved å bruke koppen, på jobben eller hjemme. Du vil få informasjon om det som skjer i Presenter når du er med i Presenter Plenum. Du vil også bli prioritert på våre arrangementer i Presenter Akademiet. Å være deltager i nettverket Presenter Plenum forplikter ikke.

Det er lettere å etterprøve forskning som er synlig for alle.