Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

Les mer

Alkoholbruk og alkoholkultur innen olje- og gassnæringen. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

Les mer

Alkoholbruk og alkoholkultur i en industribedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

Les mer

Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig forvaltningsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS. 

Les mer

Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig myndighetsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

Les mer

Alkoholbruk og alkoholkultur i en transportbedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS

Les mer