Her vil du lære om hvordan du lettere kan oversette og ta i bruk forskning relevant for egen jobbhverdag. 

Meld deg på kurset her

Kunnskapstranslasjon – for alle yrker og profesjoner

Er du interessert i hvordan du i større grad kan anvende forskning for å løse oppgaver i din arbeidshverdag eller i samfunnet forøvrig? Har du lurt på om metodene du bruker i jobben din er den beste metoden å løse utfordringer på? Eller lurer du på hvilke fremtidsrettede valgfrie emner du skal ta for å fullføre mastergraden din? Da er dette kurset i Kunnskapstranslasjon akkurat det du trenger!


”Tusen takk for det mest komplette og lærerike, og ikke minst interessante kurset jeg har deltatt på noen sinne” Kursdeltager


Kunnskapstranslasjon handler kort fortalt om å lære praktiske strategier for hvordan forskning kan gjøres relevant og tas i bruk i samfunnet. Kunnskapstranslasjon er et fag som er nyttig for de fleste yrker og profesjoner. Tidligere studenter er for eksempel helsepersonell, NAV-ansatte, sosialfaglig personell, politikere, redaktører, kommunikasjonsansvarlige, lærere, barnehageansatte og studenter fra ulike fagområder.


”Jeg jobber i barnevernet, med tjenester for flyktninger. Vi står nå overfor store forandringer hvor brukergruppen skal mer enn dobles og personalressursene skal forbli de samme. Denne situasjonen krever at vi må jobbe og tenke annerledes i tiden fremover. Jeg ønsker å lære mer om kunnskapstranslasjon slik at jeg forhåpentlig kan stå bedre rustet i min nye jobbhverdag.” Kursdeltaker 


Les hva tidligere student Anita Engeset, seniorrådgiver i Norsk Ergoterapeutforbund synes om emnet. Hun tok emnet våren 2016, og forteller om sine erfaringer på HIOA sin gjesteblogg.

Les også reportasjen: Nytt studium om hvordan bruke forskning i arbeidet

Ta kurset der du vil – når du vil:

Kurset er nettbasert og du har derfor mulighet til å se forelesninger og delta i diskusjoner der du vil – når du vil. Dette gjør det for eksempel mulig å studere samtidig som du jobber. De fleste studentene mener at denne fleksibiliteten er en klar fordel. Les mer om opplegget i kurset, og erfaringene til tidligere student som jobber i NAV, Cathrine Hagby på HIOA sin blogg.


”Det har vært gøy å følge forelesninger på nettet- både å kunne se det når det passer meg, spole tilbake for å høre på nytt, pause for å rekke å notere, se og høre det flere ganger. Den webbaserte løsningen og muligheten har vært inspirerende, og gir tro på at man kan gjøre utrolig mye bra faglig både hjemmefra og på jobb. Noen ganger passer det dårlig å reise vekk i mange dager, men dette kunne gjøres når man har tid og mulighet til å sette av tid.” Kursdeltaker


Kursets organisering

Organisering:  Kurset er organisert som onlinekurs, eller er det vi kaller en MOOC. Dette er det første poenggivende kurset som arrangeres i emnet i Norden.

Arrangør: Presenter – Making Sense of Science.

Faglig kursansvarlig: Randi Wågø Aas er professor i arbeidshelse, og har doktorgrad fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hennes avhandling omhandlet forebyggende og rehabiliterende arbeidsplasstiltak: Workplace-Based Sick Leave Prevention and Return to Work. Exploratory Studies.

Kontakt: team@presenter.no

Pris: 5900 NOK som inkludere tilgang til kursplattformen i ett år.

Omfang: Kurset arrangeres som et 10 ukers kurs med 6 del-emner.  Det er i sin helhet nettbasert slik at du kan studere der du ønsker, og når du ønsker. Kurset er på masternivå, og kan gi 10 studiepoeng.

Arbeidskrav: Du skriver en 10 siders oppgave. Oppgaven er en plan for et kunnskapstranslasjonsprosjekt. Den vil handle om hvordan forskning kan oversettes og/eller implementeres i egen arbeidshverdag eller interessefelt. Denne jobbes det med i hele kurset. Når oppgaven er bestått vil du få et kursbevis. Det er også mulig å melde seg opp til eksamen etter  kurset.

Opplegg:  Kurset tilbys på en egen kursplattform, som du har tilgang til i et helt år. Her vil du få tilgang til et rikt kursmateriell. Lære-materialet består av videoforelesninger, ulike nettressurser, webinar (seminar på nett), litteraturstudier og arbeid med korte oppgaver til hvert del-emne. Du vil også ha mulighet til å delta i diskusjonsforum med andre deltagere. Det vil bli satt opp egne Q&A-veiledninger i en egen Facebook-gruppe, der du kan stille spørsmål til kurslederne og de andre kursdeltakerne.


«Du kan se på videoforelesninger og annet materiale når det passer deg, fra din egen pc.» Kursdeltaker


Meld deg på kurset her

Kursets struktur og innhold

Kurset er organisert som seks del-emner, der materialet legges ut på læreplattformen hver uke. Derved har du god tid til å gå gjennom hvert del-emne, på kvelder, helger, eller på dagtid. Hovedfokus i kurset er på hva du kan gjøre for å oversette kunnskap til noe som er forståelig og anvendbart i hverdagen.

Tabell: Oversikt over studiets innhold

KT Beskrivelse av delemner

 

Praktisk og nyttig: Kunnskapsheving, økt kompetanse og nye ferdigheter


”Jeg har fått økt bevisstgjøring på områder som er viktig i min nåværende jobb. Før skrev jeg artikler og var ganske ”skråsikker” på forskningsresultater ved bare å ha lest en forskningsrapport. Nå kommer jeg i større grad til å se etter kunnskapsoppsummeringer på området, eller i det minste finne flere enkeltresultater av forskning.”  Kursdeltaker


Kunnskapstranslasjon er praktisk rettet, og et nyttig kurs å ta. Samtlige tidligere studenter påpeker at de har hatt nytte av kurset, i form av økt kunnskap, praktiske ferdigheter og generell kompetanse. Mange har fått direkte bruk for dette i sin arbeidshverdag. Studentene har hatt en betydelig utbytte av kurset, som resultatene i figuren viser:

skjermbilde-2016-10-25-kl-13-47-09

”Det har vært spennende og lærerikt og nyttig for jobben her og nå. Det har gitt meg ideer om hvordan formidle fag og arbeidsfelt ut til andre samarbeidspartnere (uavhengig av tema for oppgaven) på en bedre måte. Det har inspirert meg til å finne mer forskning på tema for oppgaven og på andre områder i min daglige jobb.” Kursdeltaker.


Litt om kunnskapstranslasjon

Det har vært investert mer i å utvikle forskningsbasert kunnskap, enn på å se hvordan forskning kan omsettes og implementeres i samfunnet. Dette antas i litteraturen å være en av grunnene til at forskningsbasert kunnskap anvendes i mindre grad enn hva potensialet skulle tilsi. Studier har vist at veien fra ny kunnskap til samfunnsendringer er tilfeldig og uforutsigbar, men også langsom. Det kan ta flere tiår før ny forskningsbasert kunnskap er implementert eller integrert i praksis og politikk.

Kunnskapstranslasjon, eller Knowledge Translation er et voksende internasjonalt felt som har fått stor oppmerksomhet i mange land. Vi er tett på en rekke miljøer innen Knowledge Translation og Implementation Science internasjonalt, så i dette kurset vil vi presentere mye nyttig lærdom hentet fra erfaringer gjort i andre land, men også i Skandinavia. Studentene vil med andre ord bli kjent med den internasjonale forskningsfronten.

Les også blogginnlegget: Hva er kunnskapstranslasjon?

Meld deg på kurset her