Er du bekymret for at den digitale utviklingen går utover ungdommen din sin helse, velvære og skoleprestasjoner?
Ønsker du å skape en bevisstgjøring både hos deg selv og ungdommen din?
Vil du som forelder stå stødigere i de utfordringer du opplever i hverdagen?

 

Velg mellom to kurs

Vi i Presenter – Making Sense of Science har laget to kurs til deg som opplever noe av dette. Det vi ønsker å hjelpe deg med, er å få din ungdom mer våken på skolebenken. Vi ønsker at din ungdom kan få utnyttet sitt potensiale i skolesammenheng. Da kan ungdommen få gode mestringsopplevelser og bygge et trygt og godt selvbilde.

Du kan velge mellom to kurs, ut fra hvilke behov du opplever:

 1. Et 10 dagers lynkurs – Unngå en skoletrøtt ungdom!
 2. Et 4 ukers onlinekurs- Slik får du en mer våken skoleungdom!

Meld deg på lynkurset her


Meld deg på onlinekurset her

Lynkurs: Unngå en skoletrøtt ungdom!

Lynkurset er for deg som bare vil sørge for å være på den sikre siden, ja som vil forebygge at problemer skjer med din ungdom. Kurset består av 6 leksjoner som blir sendt til deg per e-post, en leksjon annenhver dag. Til hver leksjon vil du få en video, samt enkle, men kraftfulle oppgaver. Som bonus vil vi også gi deg noen konkrete verktøy, råd og tips til bruk hjemme og på andre arenaer.

Temaer for de 6 leksjonene er:

 

Ved å ta dette kurset kan du:

 • bli tryggere i foreldrerollen.
 • få gode argumenter på hjemmebane, og ikke minst bli bedre i stand til å spille på lag med ungdommen din.
 • løse utfordringer med leggetid og skjermbruk på en hyggeligere og mer konstruktiv måte.
 • få en ungdom som klarer å legge seg i rimelig tid, og få dekket sitt søvnbehov til og med i ukedagene.
 • få en ungdom som våkner mer opplagt om morgenen, og bedre kan utnytte sitt læringspotensial på skolen.
 • få en ungdom som blir i bedre humør,  øker evnen til å lære nye ting, får bedre konsentrasjon og bedre hukommelse. Søvn gjør underverker!
 • få en ungdom som blir mer bevisst egen skjermbruk og eget søvnbehov, og bedre i stand til å regulere dette selv.
 • få en ungdom som klarer å legge vekk digitale enheter til fordel for en god natt søvn. Og få vennene med på laget.
 • legge tilrette for gode søvnvaner tilpasset ungdom og deres livsstil.
 • få mer motivasjon til å ta tak i de utfordringer dere har.

Kurset starter 6. november 2018.

Meld deg på lynkurset her

Onlinekurs: Få en mer våken skoleungdom!

Onlinekurset er for deg som opplever utfordringer i hverdagen med en, eller flere trøtte skoleungdommer. Du får tilgang til en kursplattform med 4 moduler, der vi åpner 1 modul hver uke. Du vil også få tilgang til kursportalen i ett år.

Kurset starter 6. november 2018.

Du får tilgang til:

 • Tre til fire videopresentasjoner i hver av de 4 modulene. Hver modul inneholder bonuser og overraskelser.
 • En verktøykasse med konkrete råd og tips om hva du kan gjøre, og hvordan takle de utfordringer du står overfor.
 • Enkle og kraftfulle oppgaver i hver modul til ungdommen, foreldrene, «familierådet» og skolemiljøet.
 • En lukket FB-gruppe der du møter andre foreldre som du kan drøfte problemstillinger og utveksle erfaringer med.
 • Et dialogtreff  hver mandag kveld der du møter andre foreldre, og der kurslederne som er helsepersonell gir deg forslag til hvordan gå frem overfor de utfordringene du står i.
 • Kunnskap bygd på kvalitetssikret norsk og internasjonal forskning, som du også får en enkel oversikt over.

Tabell: Oversikt over kursets moduler

I dette kurset vil du lære

 • Hvorfor søvn er viktig, og spesielt viktig for ungdom.
 • Om ungdoms søvnbehov, søvnmønster og søvnmangel.
 • Gode søvnvaner tilpasset ungdom og deres livsstil.
 • Hvordan kommunisere bedre med ungdommen din.
 • Hvordan sette grenser og hvorfor det kan være lurt å gjøre det.
 • Om ungdoms skjermbruk.
 • Om søvn og dets betydning for tretthet og skoledeltakelse

Hva du kan oppnå:

 • bli tryggere i foreldrerollen og mer motivert til å ta tak i de utfordringene som dere opplever hjemme.
 • bli bedre til å kommunisere med ungdommen din, unngå krangel og heftige diskusjoner.
 • få gode argumenter på hjemmebane, og ikke minst bli bedre i stand til å spille på lag med ungdommen din.
 • løse utfordringer med leggetid og skjermbruk på en hyggeligere og mer konstruktiv måte.
 • en ungdom som sovner i rimelig tid, sover natten gjennom uten forstyrrelser, og er lettere å vekke om morgenen.
 • en ungdom som får dekket sitt søvnbehov også i ukedagene.
 • en ungdom som blir mer bevisst egen skjermbruk og eget søvnbehov, og bedre i stand til å regulere dette selv.
 • en ungdom som klarer å legge vekk digitale enheter til fordel for en god natt søvn. Og får vennene sine med på laget.
 • en ungdom som møter tidsnok, våken og opplagt på skolen.
 • en ungdom som øker evnen til å lære nye ting, får bedre konsentrasjon og bedre hukommelse
 • en ungdom mer mottakelig for læring, som klarer å utnytte sitt potensiale og få gode mestringsopplevelser i skolesammenheng.
 • en ungdom i generelt bedre humør, fordi god søvn gjør underverker!
 • en ungdom med mindre fravær og som fullfører videregående opplæring. Noe som er viktig for veien videre ut i arbeidslivet eller til høyere utdanning.
 • mer kunnskap om ungdoms søvnbehov, skjermbruk og konsekvenser det kan få for skoledeltakelse.
 • lære hvordan du kan legge til rette for gode søvnvaner og hjelpe ungdommen din i å få dekket sitt søvnbehov.
 • helsepersonell som kan støtte og veilede deg gjennom prosessen.

Kurset starter 6. november 2018.

Meld deg på onlinekurset her

Praktiske opplysninger om begge kursene

Faglig kursansvarlig: Cecilie vil være din kursleder. Cecilie Karlstad Innerby er sykepleier med pedagogisk utdanning og master i helsevitenskap. Hun har jobbet med både barn og unge, og veiledet deres familier i sykehus og helsestajonsarbeid. Kurset er utviklet av Cecilie i samarbeid med Randi. Randi Wågø Aas er ergoterapeut og professor ved Universitetet i Stavanger og OsloMet Storbyuniversitet. Hun har jobbet med barn og unge både i skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Kontakt: team@presenter.no

Pris for lynkurset: 1490 NOK som inkluderer 6 leksjoner med mye praktisk og nyttig stoff som gjør at du kan forebygge utfordringer med søvn, fravær og frafall.

Pris for onlinekurset: 5900 NOK som inkludere tilgang til kursplattformen i ett år, i tillegg til dialogtreff med helsepersonell i en lukket FB-gruppe hver mandag kveld i kursperioden.

Meld deg på lynkurset her


Meld deg på onlinekurset her

GAVE: Et gratis e-hefte til deg som forelder.

E-heftet handler om ungdom og søvn, skjermbruk og konsekvenser for læring, fravær og skolefrafall.

Her får du e-heftet