Er du bekymret for at den digitale utviklingen går utover ungdommen din sin helse, velvære og skoleprestasjoner?
Ønsker du å skape en bevisstgjøring både hos deg selv og ungdommen din?
Vil du som forelder stå stødigere i de utfordringer du opplever i hverdagen?

 

Velg mellom to kurs

Vi i Presenter – Making Sense of Science har laget to kurs til deg som opplever noe av dette. Det vi ønsker å hjelpe deg med, er å få din ungdom mer våken på skolebenken. Vi ønsker at din ungdom kan få utnyttet sitt potensiale i skolesammenheng. Da kan ungdommen få gode mestringsopplevelser og bygge et trygt og godt selvbilde.

Du kan velge mellom to kurs, ut fra hvilke behov du opplever:

 1. Et 10 dagers lynkurs – Unngå en skoletrøtt ungdom!
 2. Et 4 ukers onlinekurs- Slik får du en mer våken skoleungdom!

Meld deg på lynkurset her


Meld deg på onlinekurset her

Lynkurs: Unngå en skoletrøtt ungdom!

Lynkurset er for deg som bare vil sørge for å være på den sikre siden, ja som vil forebygge at problemer skjer med din ungdom. Kurset består av 6 leksjoner som blir sendt til deg per e-post, en leksjon annenhver dag. Til hver leksjon vil du få en video, samt enkle, men kraftfulle oppgaver. Som bonus vil vi også gi deg noen konkrete verktøy, råd og tips til bruk hjemme og på andre arenaer.

Temaer for de 6 leksjonene er:

 

I dette kurset vil du lære:

 • Hvordan du kan bidra til at ungdommen din blir mer våken på skolebenken.
 • Hvorfor søvn er viktig, og spesielt viktig for ungdom.
 • Om ungdoms søvnbehov, søvnmønster og søvnmangel.
 • Om søvn og dets betydning for tretthet og skoledeltakelse
 • Om ungdoms skjermbruk.
 • Gode søvnvaner tilpasset ungdom og deres livsstil.

Kurset starter 6. november 2018.

Meld deg på lynkurset her

Onlinekurs: Få en mer våken skoleungdom!

Onlinekurset er for deg som opplever utfordringer i hverdagen med en, eller flere trøtte skoleungdommer. Du får tilgang til en kursplattform med 4 moduler, der vi åpner 1 modul hver uke. Du vil også få tilgang til kursportalen i ett år.

Kurset starter 6. november 2018.

Du får tilgang til:

 • Tre til fire videopresentasjoner i hver av de 4 modulene. Hver modul inneholder bonuser og overraskelser.
 • En verktøykasse med konkrete råd og tips om hva du kan gjøre, og hvordan takle de utfordringer du står overfor.
 • Enkle og kraftfulle oppgaver i hver modul til ungdommen, foreldrene, «familierådet» og skolemiljøet.
 • En lukket FB-gruppe der du møter andre foreldre som du kan drøfte problemstillinger og utveksle erfaringer med.
 • Et dialogtreff  hver mandag kveld der du møter andre foreldre, og der kurslederne som er helsepersonell gir deg forslag til hvordan gå frem overfor de utfordringene du står i.
 • Kunnskap bygd på kvalitetssikret norsk og internasjonal forskning, som du også får en enkel oversikt over.

Tabell: Oversikt over kursets moduler

I dette kurset vil du lære

 • Hvorfor søvn er viktig, og spesielt viktig for ungdom.
 • Om ungdoms søvnbehov, søvnmønster og søvnmangel.
 • Gode søvnvaner tilpasset ungdom og deres livsstil.
 • Hvordan kommunisere bedre med ungdommen din.
 • Hvordan sette grenser og hvorfor det kan være lurt å gjøre det.
 • Om ungdoms skjermbruk.
 • Om søvn og dets betydning for tretthet og skoledeltakelse

Denne kunnskapen håper vi kan motivere deg til å gjøre små grep i hverdagen som kan bidra til at ungdommen din blir mer våken og opplagt på skolen. Du vil få noen gode argumenter å bruke på hjemmebane. 

Praktiske opplysninger om begge kursene

Faglig kursansvarlig: Cecilie vil være din kursleder. Cecilie Karlstad Innerby er sykepleier med pedagogisk utdanning og master i helsevitenskap. Hun har jobbet med både barn og unge, og veiledet deres familier i sykehus og helsestajonsarbeid. Kurset er utviklet av Cecilie i samarbeid med Randi. Randi Wågø Aas er ergoterapeut og professor ved Universitetet i Stavanger og OsloMet Storbyuniversitet. Hun har jobbet med barn og unge både i skolehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Kontakt: team@presenter.no

Pris for lynkurset: 1490 NOK som inkluderer 6 leksjoner med mye praktisk og nyttig stoff som gjør at du kan forebygge utfordringer med søvn, fravær og frafall.

Pris for onlinekurset: 5900 NOK som inkludere tilgang til kursplattformen i ett år, i tillegg til dialogtreff med helsepersonell i en lukket FB-gruppe hver mandag kveld i kursperioden.

Meld deg på onlinekurset her

Hva du kan oppnå med disse kursene

 • bli tryggere i foreldrerollen og mer motivert til å ta tak i de utfordringene som dere opplever hjemme.
 • mer kunnskap om ungdom, søvn, skjermbruk og konsekvenser det kan få for skoledeltakelse.
 • lære hvordan du kan legge til rette for gode søvnvaner og hjelpe ungdommen din til å bli mindre «avhengig» av mobil og annen skjermbruk når det er sovetid.
 • en ungdom som sovner i rimelig tid, sover natten gjennom uten forstyrrelser, og er lettere å vekke om morgenen.
 • en ungdom som møter tidsnok, våken og opplagt på skolen. En ungdom mer mottakelig for læring, og som klarer å utnytte sitt potensiale og få gode mestringsopplevelser i skolesammenheng.
 • en ungdom med mindre fravær og som fullfører videregående opplæring. Noe som er viktig for veien videre ut i arbeidslivet eller til høyere utdanning.
 • helsepersonell som kan støtte og veilede deg gjennom prosessen.

Meld deg på lynkurset her

Meld deg på onlinekurset her

GAVE: Et gratis e-hefte til deg som forelder.

E-heftet handler om ungdom og søvn, skjermbruk og konsekvenser for læring, fravær og skolefrafall.

Her får du e-heftet