Nå kan du delta på et to-ukers minikurs der du lærer om arbeidsplassvurdering (APV) overfor sykmeldte. Så bli med å gjøre arbeidslivet mulig for enda flere, ved å øke dine ferdigheter i å gjennomføre arbeidsplassbesøk og arbeidsplassvurderinger i tråd med internasjonal forskning og beste praksis! Siden kurset ble introdusert 9. januar 2017, er det over 200 som har gjennomført dette kurset! 

Kurset omhandler et kjent og mye brukt virkemiddel for å redusere deltagelsesutfordringer i arbeidslivet; arbeidsplassbesøk og APV. Arbeidsplassen er i tråd med gjeldende politiske dokumenter hovedarenaen for å forstå arbeidshelse, nærvær og inkludering, men også risiko og fravær. Ved å forstå arbeidssituasjonen og -relasjonene bedre, kan de mest riktige og viktige tiltakene iverksettes.

Det finnes en rekke ulike former for APV. Vi velger her å dele de i to hovedgrupper:

  • Arbeidsplassvurdering med mål om å forebygge helse- og fraværsrisiko.
  • Arbeidsplassvurdering med fokus på sykmeldte og uføres tilbakeføring til arbeid.

Disse to typene har ulik logikk og tilnærming, så derfor skiller vi de. I dette minikurset har vi fokus på APV-type 2.

Å få avdekket hvilke barrierer som finnes på arbeidsplassen for å kunne gå tilbake i jobb, helt eller delvis, er sentralt når en gjennomfører en APV-type 2. Det handler altså om arbeidsrettet rehabilitering (ARR) på arbeidsplassen i dette minikurset, som inngår i det som internasjonalt omtales som «Return to Work» (RTW)-programmer.

Visste du forresten at det er kun 10-20% av de sykmeldte som utgjør 80-90% av sykefraværet? Å gi disse et kunnskapsbasert tilbud vil derfor kunne bidra betydelig for å redusere sykefraværet.

Bare i Norge er det cirka 700.000 som står utenfor arbeidslivet, der cirka 100.000 er sykmeldte og cirka 300.000 er uføre. Andelen unge uføre øker, utsatte grupper sliter med å komme inn. Fravær blir ofte svært langvarig og derved vanskelig å bryte. Vi kan hevde at vi har et deltagelsesproblem i samfunnet som vi bør løse bedre enn vi gjør i dag. Det er derfor behov for at flere retter oppmerksomhet mot arbeidsarenaen, for arbeid er jo som kjent den dominerende aktiviteten for voksne.

Hvis du ønsker å bidra til å redusere dette samfunnsproblemet, er dette kurset noe for deg! I kurset vil du få ny kunnskap, men også ferdigheter og kompetanse til å bidra til å forebygge helseplager og fravær, samt identifisere barrièrene for at personer kan returnere til arbeidslivet.

Meld deg på minikurset her

Kursets organisering

Målgruppe: Kurset er for deg som jobber med voksne; arbeidstakere, brukere, klienter, eller pasienter, altså personer som antagelig vil kunne ha en relasjon til arbeidslivet, eller for deg som bare er interessert i dette temaet.

Organisering: Kurset er organisert som et kort online minikurs som går over to uker.

Opplegg: Leksjonene blir sendt til deg per epost. Du kan lese og gjennomgå disse akkurat når det passer for deg. Når du fullfører kurset vil du få kursbevis.

Pris: 1490,-

Arrangører: Kurset er utviklet av Presenter-Making Sense of Science, og arrangeres i samarbeid med blant annet Norsk Ergoterapeutforbund. Vi er nå i kontakt også med andre potensielle medarrangører.

Kursansvarlig: Randi Wågø Aas har doktorgrad fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hennes avhandling omhandlet forebyggende og rehabiliterende arbeidsplasstiltak.

Kontaktperson: Unnur Osk Sigurdardottir

Godkjenning i spesialistordninger: Ergoterapeuter, Norge: 8 timer/alle spesialiteter.

Meld deg på minikurset her