Dette innovasjonsverkstedet arrangeres i et samarbeid mellom Presenter, Universitet i Stavanger og KoRus Vest, Stavanger.  I verkstedet skal vi sammen gå gjennom, oversette og anvende helt ny forskning fra prosjektet WIRUS, der UiS er forskningsansvarlig institusjon. Målet er å utvikle rusforebyggingsverktøy som tar tak i drikkesituasjoner og gråsoner, slik at det blir enklere å utvikle en ruspolicy som balanserer godt pros & cons, i et utfordrende tiltaksområde.

Vi ønsker også gjerne å bidra med forskningsbaserte verktøy til Helsedirektorates arbeid med å utvikle og lansere nasjonale rusråd.

For at verktøyet skal bli enkelt å bruke og bli godt tilpasset hverdagen i norske virksomheter er det viktig at aktører i feltet deltar i utviklingen. Derfor inviteres nettopp du som synes dette virker spennende til å delta!

Et P-innovasjonverksted er altså noe du bør delta på hvis du ønsker å bidra til å skape bedre og nye tiltak, metoder eller verktøy, som er bygd på lover, politikk, forskningsbasert kunnskap og beste praksis. En slik innovasjons-og tjenestedesignprosess består av flere faser, og Presenter bruker anerkjente verktøy innenfor tjenestedesign. I Presenter er to faktor avgjørende når slike verksted skal arrangeres: (1) At innovasjonen bygger på kunnskap fra empirisk forskning, og (2) at alle som skal bruke det som kommer ut av prosessen deltar med sine erfaringer i prosessen.

Målgruppe: Verkstedet er åpent for alle som ønsker å bidra.

Pris: Gratis

Sted: Stavanger Innovasjonspark (Ipark), Måltidets hus. Professor Olav Hansens vei, Ullandhaug, Stavanger.

NB! Begrenset antall plasser.

>> LES MER OM WIRUS-PROSJEKTET HER

>> JEG ØNSKER Å DELTA