Bli med å forbedre praksis! Innovasjonsverkstedene i Stavanger og Trondheim arrangeres som et ledd i et forsknings- og tjenesteinnovasjonsprosjekt som heter «Hva nå?». Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.  I verkstedet skal vi sammen gå gjennom og anvende internasjonal forskning om hva som virker for at sykmeldte/personer på AAP skal kunne gå tilbake i jobb. Målet er å utvikle en nytt tilbud som sykmeldte/personer på AAP kan få tilbud om. 

Dette skal vi gjøre gjennom å avholde  2 innovasjonsverksteder; – i Stavanger og i Trondheim. Når tilbudet er utviklet vil vi teste effekten av denne ved å gjennomføre en randomisert kontrollert studie, i samarbeid med NAV Rogaland og NAV Sør-Trøndelag.

Målgruppe: Verkstedet er åpent for alle som ønsker å bidra. For at intervensjonen skal bli enkel å bruke og bli godt tilpasset tjenestetilbudet forøvrig og ressurssituasjonen i NAV, helsetjenesten, og på arbeidsplassen er det viktig at aktører i feltet deltar i utviklingen. Vi ønsker derfor å ha med alle typer aktører som jobber med sykmeldte. Derfor inviteres nettopp du som synes dette virker spennende til å delta! Verkstedet passer derfor for NAV-ansatte, helsepersonell, sykmeldte, arbeidsgivere, ledere, HR/HMS-ansatte, politikere, og andre som er interessert i dette.

Hva er et innovasjonsverksted? I Presenter er to faktor avgjørende når slike verksted skal arrangeres: (1) At innovasjonen bygger på kunnskap fra empirisk forskning, og (2) at alle som skal bruke det som kommer ut av prosessen, deltar med sine erfaringer. Et P-innovasjonverksted, som det kalles i Presenter er altså noe du bør delta på hvis du ønsker å bidra til å skape bedre tiltak, metoder eller verktøy, som er bygd på forskningsbasert kunnskap og beste praksis. En slik innovasjons-og tjenestedesignprosess består av flere faser, og Presenter bruker anerkjente verktøy innenfor tjenestedesign for å gjennomføre slike verksteder.

Arrangører: Verkstedet arrangeres av Presenter-Making Sense of Science, i samarbeid med Universitet i Stavanger, NAV Rogaland og Sør-Trøndelag, og NAV Arbeidslivssenter i Rogaland og Sør-Trøndelag.

GENERELL INFO

Det er gratis å delta. Begrenset antall plasser.

STAVANGER

Dato: 16. mai, 08:30-12:00.

Sted: Stavanger Innovasjonspark (Ipark), Måltidets hus. Professor Olav Hansens vei, Ullandhaug, Stavanger.

>> JEG ØNSKER Å DELTA

TRONDHEIM

Dato: 22.09.2017, 12-15:30.

Sted: Bassengbakken 1, Nedre elvehavn. 5 etg. Møterom Elvehavna.

>> JEG ØNSKER Å DELTA