Presenter Akademiet tilbyr en rekke ulike arrangementer og programmer. Her kan du lese mer om våre arrangementer. Eksempler på temaer i Presenters arrangementer og programmer som er under utvikling kan du også lese om i våre kompetanseprosjekter.

Under finner du mer informasjon om type arrangementer og programmer i Presenter Akademiet:

– Presenters Forskningseventer er en ny type arrangement som har som formål å presentere forskningsresultater til et bredt publikum. En Presenter Forskningsevent består av en teskje tradisjonell konferanse + to teskjeer show + en spiseskje tv-program + en toppet spiseskje med nettressurser, rørt godt sammen med humor, dans, musikk, teater, opera, poesi og bilder. Hver forskningsevent har sitt eget tema og blir derved til en unik opplevelse, selv om regien og programposter vil gå igjen i alle forskningsevents som Presenter arrangerer.

– Presenters Kvalifiseringsprogrammer er som oftest digitale kurs som har en konkret målgruppe og et konkret tema. Det meste av læringen skjer gjennom videoer og nettressurser. Det vil være mulig å skreddersy sin egen utdanning til eget behov i det fleste programmene. Alle får bevis når de har gjennomført programmet. Det kan også være at enkelte bedrifter eller tjenester ønsker å få et eget kvalifikasjons-program – for eksempel som alle ledere med personalansvar skal gjennomføre. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker et slikt tilbud.

– Presenters Utdanningsprogrammer er MOOCs (Massive Open Online Courses) som vi har utviklet sammen med et universitet eller høyskole, og der det er mulig å få studiepoeng ved fullført kurs. Programmene kan være på bachelor, master eller doktorgradsnivå, og være for en eller flere profesjoner. Læremidlene er stort sett nett og videobaserte. Alle får kursbevis, og de som velger å melde seg opp og ta eksamen får også vitnemål fra det aktuelle universitet eller høyskolen.

– Presenters Innovasjonsverksteder er behovsbaserte og forskningsbaserte, der formålet er å utvikle bedre produkter og/eller tjenester. Ved å ha tilgjengelig forskningsbasert kunnskap fra hele verden om et tema, og se det i lys av hvordan vi løser våre problemer i dag kan vi utvikle noe nytt som bygger på det som er bra og det vi vet. Da kan vi unngå å begynne fra start, noe som skjer ofte når vi utvikler tjenester i dag. Vi har valgt å bygge Presenter Innovasjonsverksted på AT-ONE metoden, som er utviklet av professor Simon Clatworthy ved Norges Arkitekt og Designhøgskole i Oslo. Når vi har utviklet nye helhetlige tjenester kaller vi disse Presenter Proff Praksis, og disse kan da “leies” i Presenter Franchise, der en også får et miljø, kontaktforsker og opplæring til teamet.

– Presenters Rugekasser er et sted for dialog og diskusjon, der alle som har et forhold til et tema møtes for å tenke høyt sammen og ruge frem noen gode ideer til hvordan vi kan finne de aller beste tiltakene for å oppnå arbeidsdeltagelse. Et typisk resultat fra en Presenter Rugekasse kan være et konsensusdokument, verdiskriv, pressemelding, retningslinjer, policy, og lignende. Det er naturlig å ha med aktører fra praksis, arbeidsliv, politikk, myndigheter, media, ulike organisasjoner og forskning i en rugekasse, for å kunne ruge frem de beste løsningene. Det varierer hvem som er rugekasse-deltagere, observatører og publikum, alt etter hva som er formålet med rugekassen. En rugekasse trekker inn forskningsstatus og andre lands erfaringer inn i diskusjonen, i tillegg til erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap.

– Presenters Resultatklekkerier er et sted der forskningsresultater skal omsettes til noe som blir nyttig for arbeidslivet, praksis, politikk og media. Ofte forlates forskningsresultater i hylla uten at potensialet er tatt ut. Forskere inviteres inn og presenter sine resultater overfor et panel bestående av kreative mennesker med følgende roller; arbeidsgivere, journalister, innovatører, ledere, tilsynsmyndigheter, NAV, helsetjenesten, HR-ansatte, HMS-ansatte, produktutviklere, forskere etc. Spørsmålet panelet skal debattere etter presentasjonen er: Hvordan kan denne forskningen formidles innen politikk, praksis, medie og arbeidsliv? Hvordan kan disse resultatene omsettes til produkter, politikk, teorier, metoder, retningslinjer, verktøy, journalistisk stoff slik at det blir spredt og anvendbart i samfunnet?