Presenter er en nettverksorganisasjon der alle er velkomne som deltagere. Presenter er spesielt rettet mot arbeidslivet, velferdstjenestene, helsetjenestene, næringsliv, investorer, politikk og media. Du kan delta i Presenter-nettverket på en rekke ulike måter. Under ser du hvilke.

Alles deltagelse

Bli deltager i Presenters nettverk: Du er kvalifisert til å bli deltager i nettverket Presenter Plenum hvis du deler ambisjonen “Making Sense of Science”. Du får da vår fine deltagerkopp tilsendt.

Delta i Presenter-Akademiet: Vi skaper møteplasser som alle har til felles å gjøre forskningen mer relevant, tilgjengelig og debattert. Se vårt program.

Foreslå temaer: Hvilke temaer synes du Presenter bør jobbe med fremover, på kort og lang sikt. Vi ønsker å høre din mening om det.

Næringslivsaktørers deltagelse

Bli næringslivspartner: Vi søker flere næringslivspartnere som ønsker å bidra slik at vi når ut raskere med mer forskning, på flere tema. De som støtte vår virksomhet over litt tid blir synlige på vår hjemmeside. Se våre næringslivspartnere. Ta kontakt. 

Bli sponsor: Ønsker du  å støtte Presenters aktiviteter økonomisk? Vi er glade for alle bidrag, små og store. Ta kontakt.

Helse- og velferdstjenesters deltagelse

Del data: I Presenters databank samler vi data fra dere som driver tilbud til ulike grupper som har et deltagelsesproblem i skole eller arbeidsliv. Kontakt oss!

Lei et tilbudskonsept: I Presenter- Franchise utvikler vi «beste praksis-tilbud» basert på forskning og erfaringer fra praksis. Ønsker dere å leie dette tilbudet får dere oppfølging og nettverk.

Forskeres deltagelse

Del din forskning: Har du publisert en god studie som du mener har interesse for flere, fyll ut dette skjemaet. Studien må handle om deltagelse i skole og arbeidsliv.

Bli fagfelle: Vi ønsker å presentere forskning som har god kvalitet, og som er til å stole på. Derfor vil alt som presenteres gjennomgå en kvalitetskontroll av gode forskere. Vil du bidra som fagfelle?

Bli forskerblogger: På Presenter-Forskerbloggen tilbyr vi sentrale forskere å få sin egen blogg, der forskerens egen portefølje presenteres. Der kan også forskeren enkelt skrive blogginnlegg om temaer forskeren er opptatt av. Vi hjelper deg med å lage bloggen din.

Bli gjesteblogger: På presenter.no har vi også vår egen blogg. Der ønsker vi å ha innlegg fra gjestebloggere som tar utgangspunkt i forholdet mellom samfunn og forskning. Kanskje vil du bidra? Ta kontakt.

Bli pressekontakt: Hvis du ønsker å stå som pressekontakt på et avgrenset tema som du har forsket mye på. Ta kontakt.

Journalisters deltagelse

Få oversikt over forskere: Trenger dere oversikt over forskere som kan intervjues om temaer som gjelder deltagelse i skole eller arbeidsliv. Ta kontakt.

Presentere ett tema i media: Se vår oversikt over prosjekter vi jobber med. Ta kontakt hvis dere ønsker å skrive om disse.

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *