Making Sense of Science

Presenter ønsker å gjøre forskningsresultater
mer relevante og tilgjengelige for samfunnet.

Forskning

20170201_141303


Høye krav og liten grad av kontroll forsinker tilbakeføring

En kohortstudie av raskere tilbake-mottakere viste at høye psykologiske arbeidskrav og liten grad av kontroll i arbeidet bidrar til forsinket tilbakeføring til arbeid. Å være i en høybelastningsjobb (høye krav og lite kontroll) reduserer sannsynligheten for å komme tilbake etter sykefravær betraktelig.

Les mer >>

PT6A3228


Arbeidsplassintervensjoner for å forebygge fravær og uførhet

I en systematisk kunnskapsoppsummering med 14 studier kom det fram at arbeidsplassintervensjoner er effektive for å hjelpe sykmeldte tilbake på jobb og redusere lengden på sykefraværet. Hvor effektive arbeidsplassintervensjonene er, avhenger imidlertid av årsaken til fraværet.

Les mer >>

PT6A3226


Hva kan påvirke tilbakeføring til arbeid etter hjerneskade?

En litteraturgjennomgang av 22 studier så på faktorer som påvirker tilbakeføring til arbeid etter ervervet hjerneskade. Studien viser blant annet at lengden på behandling etter traumatisk hjerneskade kan forutsi hvorvidt en person kommer tilbake til arbeid.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-prosjekter

DSC_0044


Unges deltakelse og frafall fra arbeidslivet

Andelen unge som mottar uføreytelser har økt drastisk de siste 20 årene. Mer enn 10.000 unge i aldersgruppen 18-29 er uføremottakere; mye tyder på at denne andelen vil øke de neste årene. Hva er årsaken til denne økningen? Og hva kan vi gjøre for å forebygge utviklingen?

Les mer >>

DSC_0062


Unges deltakelse og frafall i skolen

Hver tredje elev som starter på videregående opplæring har ikke fullført innen fem år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å finne ulike forklaringsmodeller for å forstå frafall fra videregående skole bedre.

Les mer >>

DSC_0058


Kan teorier fra arbeidslivet forklare frafall i skolen?

Hver tredje elev som starter på videregående opplæring har ikke fullført innen fem år. I dette kompetanseprosjektet vil vi bruke stressteorier hentet fra arbeidslivet for å belyse frafallsproblematikken i skolen.

Les mer >>

DSC_0056


Raskere tilbake – tiltaksprogrammer for sykemeldte

I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke hva Raskere tilbake-tilbudene består av, tilbudenes effekt og nytteverdi, samt hvilke faktorer som påvirker hvor raskt sykmeldte som deltar i et Raskere tilbake-tilbud kommer tilbake i arbeid.

Les mer >>

DSC_0068


Koordinering av tilbakeføringsprosesser

Koordinering mellom arbeidsplassen, helsetjenesten og Nav er en viktig prediktor for hvor raskt sykmeldte kommer tilbake til jobb. I dette prosjektet undersøker vi ulike modeller for koordinering, og om det å ha en koordinator har sammenheng med tilbakeføringshastighet.

Les mer >>

DSC_0051


Tilbakeføring til arbeid etter hjerneskade

Omtrent 8000 norkse arbeidstakere rammes av ervervet hjerneskade hvert år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke forhold som kan bidra til at personer med slike skader kan delta i arbeidslivet, i et omfang som oppleves riktig for den enkelte.

Les mer >>

DSC_0052


Alkohol, sykefravær og sykenærvær

Ny norsk forskning viser at omlag 15 prosent av arbeidstakere drikker mer enn det verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. I dette prosjektet skaffer vi oversikt over hva forskning har vist om alkoholkonsumets påvirkning på sykefravær og sykenærvær.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-Akademiet

Sorter etter:

Dato

Dato

Publisert

Minikurs: Lær arbeidsplassvurdering til sykmeldte på 1-2-3Året rundt
2mai10:00Minikurs: Lær kunnskapstranslasjon på 1-2-310:00
5sep10:00Onlinekurs: Lær Kunnskapstranslasjon10:00
12sep10:00Onlinekurs: Lær abeidsplassvurderinger10:00
7nov10:00Onlinekurs: Bli Kunnskapsmegler (Knowledge broker)10:00

Blogg

birds-1209541_960_720

Vanlige misoppfatninger om statistikk

Av : Silje Bringsrud Fekjær | Publisert: 20. jan 2017

Statistikk er noe de fleste av oss må forholde oss til i hverdagen og yrkeslivet. Lærer du deg å unngå disse vanlige misforståelsene om statistikk skjønner du litt mer av samfunnet rundt deg.

Les mer >>

bokeh-1569531_1920

Å vite eller ikke vite?

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 29. des 2016

Ledere som følger opp ansatte med psykiske problemer kan oppleve dilemmaer ved hvor mye man må eller ønsker å vite om situasjonen. Hvordan kan ledere best møte unge med psykiske helseproblemer for å inkludere dem på arbeidsplassen?

Les mer >>

Esther Buchmann tegnet under konferansen. Her fra seksjonen "Hvordan kan kunnskap forbedre offentlig tjenestetilbud?"

Bruk kunnskapen!

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 28. nov 2016

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at kunnskap fra forskning må tas i bruk. Nav konferansen 2016 bar tittelen «Bruk kunnskapen!», og belyste utfordringer og mulige løsninger for å bygge nye og bedre broer mellom forskning og praksis.

Les mer >>

125 (5)

Kompetansekravet i tilbudet til sykmeldte

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 01. sep 2015

Siden 2008 har mer enn 200 tilbud til sykmeldte vært driftet gjennom ordningen Raskere tilbake. I en ekspertstudie deltok 600 eksperter på sykefraværsarbeid. De krever et kompetanseløft i tilbudet til sykmeldte.

Les mer >>

IMG_7014

Hva er kunnskapstranslasjon?

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 31. aug 2015

På 90-tallet trodde vi at det var nok å kurse folk sånn at de ble “evidensbaserte”. Bare de fikk lært litt mer om forskning kunne de ta de «riktige» beslutningene og velge de beste tiltakene. I dag vet vi bedre.

Les mer >>

Næringslivspartnere