Making Sense of Science

Presenter ønsker å gjøre forskningsresultater
mer relevante og tilgjengelige for samfunnet.

Forskning

20151001_161319


Beskyttende, problemløsende og kontaktskapende ledere er verdsatt blant langtidssykemeldte

I en kvalitativ studie av lederes rolle i sykefraværsarbeid, svarte 30 langtidssykmeldte og deres nærmeste ledere (n = 28) at beskyttende, problemløsende og kontaktskapende ledere er verdsatte i en tilbakeføringsprosess.

Les mer >>

20151001_142024


Reduksjon i alkoholavgifter kan bidra til høyere alkoholkonsum og økt sykefravær

Skandinavisk alkoholpolitikk har tradisjonelt fokusert på regulering av prisnivå og tilgjengelighet. En svensk analyse viser at reduserte alkoholavgifter kan bidra til økt alkoholkonsum, og at en økning i konsum per innbygger kan føre til økt sykefravær.

Les mer >>

IMG_7332


Ensomhet og manglende lærerstøtte viser sammenheng med elevers tanker om å slutte på skolen

I denne studien av 2045 skoleelever ble det avdekket at sosiale forhold på skolen viser en sammenheng med elevers tanker om å slutte på skolen. De som syns de fikk lite støtte fra lærere og som opplevde ensomhet hadde i større grad tanker om å slutte på skolen.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-prosjekter

DSC_0068


Koordinering av tilbakeføringsprosesser

Koordinering mellom arbeidsplassen, helsetjenesten og Nav er en viktig prediktor for hvor raskt sykmeldte kommer tilbake til jobb. I dette prosjektet undersøker vi ulike modeller for koordinering, og om det å ha en koordinator har sammenheng med tilbakeføringshastighet.

Les mer >>

DSC_0051


Tilbakeføring til arbeid etter hjerneskade

Omtrent 8000 norkse arbeidstakere rammes av ervervet hjerneskade hvert år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke forhold som kan bidra til at personer med slike skader kan delta i arbeidslivet, i et omfang som oppleves riktig for den enkelte.

Les mer >>

DSC_0052


Alkohol, sykefravær og sykenærvær

Ny norsk forskning viser at omlag 15 prosent av arbeidstakere drikker mer enn det verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. I dette prosjektet skaffer vi oversikt over hva forskning har vist om alkoholkonsumets påvirkning på sykefravær og sykenærvær.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-Akademiet

Sorter etter:

Dato

Dato

Publisert

1nov - 24jannov 109:00jan 24Nettkurs: Kunnskapstranslasjon, høsten 2016(november 1) 09:00 - (januar 24) 12:00
9jan10:00Minikurs: Arbeidsdeltakelse trinn I: Arbeidsplassvurdering10:00
11jan12:00- 16:00Prosjekt-HUB: Unges situasjonUnges deltagelse og frafall fra skole og arbeidsliv12:00 - 16:00 Oslo
26jan12:00- 16:00Prosjekthub: Raskere tilbakeTiltaksprogrammer for sykmeldte12:00 - 16:00 Stavanger
14feb - 28marfeb 1410:00mar 28Nettkurs: Arbeidsdeltakelse trinn 1: Arbeidsplassvurderinger(februar 14) 10:00 - (mars 28) 23:30

Blogg

Esther Buchmann tegnet under konferansen. Her fra seksjonen "Hvordan kan kunnskap forbedre offentlig tjenestetilbud?"

Bruk kunnskapen!

Av : Lisebet Skeie Skarpaas | Publisert: 28. nov 2016

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at kunnskap fra forskning må tas i bruk. Nav konferansen 2016 bar tittelen «Bruk kunnskapen!», og belyste utfordringer og mulige løsninger for å bygge nye og bedre broer mellom forskning og praksis.

Les mer >>

125 (5)

Kompetansekravet i tilbudet til sykmeldte

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 01. sep 2015

Siden 2008 har mer enn 200 tilbud til sykmeldte vært driftet gjennom ordningen Raskere tilbake. I en ekspertstudie deltok 600 eksperter på sykefraværsarbeid. De krever et kompetanseløft i tilbudet til sykmeldte.

Les mer >>

IMG_7014

Hva er kunnskapstranslasjon?

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 31. aug 2015

På 90-tallet trodde vi at det var nok å kurse folk sånn at de ble “evidensbaserte”. Bare de fikk lært litt mer om forskning kunne de ta de «riktige» beslutningene og velge de beste tiltakene. I dag vet vi bedre.

Les mer >>

Næringslivspartnere