Making Sense of Science

Presenter ønsker å gjøre forskningsresultater
mer relevante og tilgjengelige for samfunnet.

Forskning

IMG_7332


Ensomhet og manglende lærerstøtte viser sammenheng med elevers tanker om å slutte på skolen

I denne studien av 2045 skoleelever ble det avdekket at sosiale forhold på skolen viser en sammenheng med elevers tanker om å slutte på skolen. De som syns de fikk lite støtte fra lærere og som opplevde ensomhet hadde i større grad tanker om å slutte på skolen.

Les mer >>

20151001_134912


Arbeidsrettede tiltak i et behandlingsløp reduserer sykefravær for deprimerte

En litteraturgjennomgang av 23 studier så på effekten av ulike tiltakstyper for å redusere sykefravær hos personer med depresjon. Studien viser at endringer på arbeidsplassen og kognitiv terapi, tilbudt via telefon eller nett, reduserte sykefravær.

Les mer >>

20151001_161431


Høyt alkoholkonsum blant ansatte øker sykefraværet

En kunnskapsoppsummering av 27 studier viser at det er en sammenheng mellom alkoholkonsum og sykefravær. Ansatte med høyt alkoholforbruk har høyere sykefravær enn ansatte som drikker mindre.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-prosjekter

DSC_0051


Tilbakeføring til arbeid etter hjerneskade

Omtrent 8000 norkse arbeidstakere rammes av ervervet hjerneskade hvert år. I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke forhold som kan bidra til at personer med slike skader kan delta i arbeidslivet, i et omfang som oppleves riktig for den enkelte.

Les mer >>

DSC_0052


Alkohol, sykefravær og sykenærvær

Ny norsk forskning viser at omlag 15 prosent av arbeidstakere drikker mer enn det verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler. I dette prosjektet skaffer vi oversikt over hva forskning har vist om alkoholkonsumets påvirkning på sykefravær og sykenærvær.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-Akademiet

Sorter etter:

Dato

Dato

Publisert

1nov - 17jannov 109:00jan 17Nettkurs: Kunnskapstranslasjon, høsten 2016(november 1) 09:00 - (januar 17) 12:00
9jan10:00Minikurs: Arbeidsdeltakelse trinn I: Arbeidsplassvurdering10:00
11jan12:00- 16:00Prosjekt-HUB: Unges situasjonUnges deltagelse og frafall fra skole og arbeidsliv12:00 - 16:00 Oslo
26jan12:00- 16:00Prosjekthub: Raskere tilbakeTiltaksprogrammer for sykmeldte12:00 - 16:00 Stavanger
14feb - 28marfeb 1410:00mar 28Nettkurs: Arbeidsdeltakelse, våren 2017(februar 14) 10:00 - (mars 28) 23:30

Blogg

125 (5)

Kompetansekravet i tilbudet til sykmeldte

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 01. sep 2015

Siden 2008 har mer enn 200 tilbud til sykmeldte vært driftet gjennom ordningen Raskere tilbake. I en ekspertstudie deltok 600 eksperter på sykefraværsarbeid. De krever et kompetanseløft i tilbudet til sykmeldte.

Les mer >>

IMG_7014

Hva er kunnskapstranslasjon?

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 31. aug 2015

På 90-tallet trodde vi at det var nok å kurse folk sånn at de ble “evidensbaserte”. Bare de fikk lært litt mer om forskning kunne de ta de «riktige» beslutningene og velge de beste tiltakene. I dag vet vi bedre.

Les mer >>

Næringslivspartnere