Making Sense of Science

Presenter ønsker å gjøre forskningsresultater
mer relevante og tilgjengelige for samfunnet.

Forskning

20151001_161518


Deltakende ergonomiske tiltak til kjøkkenansatte ga ikke effekt

I en effektstudie blant 504 kjøkkenansatte uten kjent smertehistorikk eller sykefravær ble det testet ut en deltakende ergonomisk tiltaksprogram, der 152 ergonomiske endringer ble iverksatt. Det ble ikke funnet noen effekt av tiltaket verken i forhold til å reduserte smerter eller sykefravær.

Les mer >>

20151001_161428


Hverken et trening- eller stressmestringsprogrammer var effektivt i å redusere korsryggsmerter

I en randomisert kontrollert studie ble effekten av et stressmestringsprogram, et treningsprogram og en kontrollgruppe undersøkt i forhold til å redusere muskel- og skjelettplager.

Les mer >>

20151001_161332


Ergonomiske intervensjoner kan redusere ubehag i nakke og skuldre

I en randomisert kontrollert studie av 102 kontoransatte, ble det funnet at to ulike ergonomiske intervensjoner var effektive for å redusere ubehag i nakke, skulder og øvre del av rygg på kort sikt. Ingen av intervensjonene var effektive for å redusere ubehag, belastning eller smerter over lengre tid.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-prosjekter

DSC_0068


Unges deltakelse og frafall i skolen

Hver tredje elev slutter på videregående uten å fullføre. I dette kompetanseprosjektet søker vi å finne ulike forklaringsmodeller for å forstå frafall fra videregående skole bedre. Vi vil også undersøke hvilke faktorer som kan bidra til å redusere frafallet og øke deltakelse.

Les mer >>

DSC_0056


Raskere tilbake – tiltaksprogrammer for sykemeldte

I dette kompetanseprosjektet søker vi å avdekke hva som påvirker hvor raskt sykmeldte som deltar i et Raskere tilbake- tilbud kommer tilbake i jobb.

Les mer >>

DSC_0052


Alkohol, sykefravær og sykenærvær

Omlag 15-20 prosent av arbeidstakere drikker mer enn WHO anbefaler. I dette prosjektet skal vi finne ut hva forskning har vist om alkoholkonsum, sykefravær og sykenærvær.

Les mer >>

SE MER >>

Presenter-Akademiet

Sorter etter:

Dato

Dato

Publisert

24nov10:00- 17:00Prosjekthub: Raskere tilbakeTiltaksprogrammer for sykmeldte10:00 - 17:00 Stavanger

Blogg

125 (5)

Kompetansekravet i tilbudet til sykmeldte

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 01. sep 2015

Siden 2008 har mer enn 200 tilbud til sykmeldte vært driftet gjennom ordningen Raskere tilbake. I en ekspertstudie deltok 600 eksperter på sykefraværsarbeid. De krever et kompetanseløft i tilbudet til sykmeldte.

Les mer >>

IMG_7014

Hva er kunnskapstranslasjon?

Av : Randi Wågø Aas | Publisert: 31. aug 2015

På 90-tallet trodde vi at det var nok å kurse folk sånn at de ble “evidensbaserte”. Bare de fikk lært litt mer om forskning kunne de ta de «riktige» beslutningene og velge de beste tiltakene. I dag vet vi bedre.

Les mer >>

Næringslivspartnere